هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
SC1 اطلاعات php
SC11 اطلاعات php
SC13 اطلاعات php
SC15 اطلاعات php
SC15 اطلاعات php
SC30 اطلاعات php
SC6 اطلاعات php
SC7 اطلاعات php
SC9 اطلاعات php