Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
SC1 PHP Info
SC11 PHP Info
SC13 PHP Info
SC15 PHP Info
SC15 PHP Info
SC30 PHP Info
SC6 PHP Info
SC7 PHP Info
SC9 PHP Info